Green Challenger #5: Gemeente Bergen

Een gemeente waar zoveel duurzame ondernemers actief zijn, dat kan vast geen toeval zijn. Hoe stimuleer je maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en hoe maak je de bedrijfsvoering van de gemeente zelf duurzamer? We vragen het Odile Rasch, scheidend wethouder van duurzaamheid van de Gemeente Bergen.

Schapen zijn niet vanzelfsprekend

“Veel van onze duurzaamheidsinitiatieven zijn voor ons vanzelfsprekend geworden en je zou vergeten dat dat het niet is. Bijvoorbeeld dat onze bermen worden onderhouden door een groep schapen in plaats van met de grasmaaier gemaaid. En dat we wilde bloemengroei stimuleren in de perken”, vertelt Rasch. “Ook op het gemeentehuis is duurzaamheid inmiddels een vast onderwerp op de agenda. De gemeente trekt gezamenlijk op met de zogenoemde omliggende BUCH-gemeenten, bestaande uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Hierdoor wordt het inkoopvolume gebundeld en vergroot, wat leidt tot betere afspraken met onze leveranciers, waar ook duurzaamheidseisen aan toegevoegd worden.” 

De gemeenten ondertekenden het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, een actieplan dat ertoe aanzet om 10% van alle gemeente-aanbestedingen circulair in te kopen. Dat wil zeggen dat er geen afvalstroom ontstaat. Producten zijn van afval gemaakt of kunnen na gebruik weer als grondstof worden ingezet. Daarnaast dienen de plannen te leiden tot 20% CO2-reductie, 20% energieopwekking en 20% energiebesparing vóór 2020.  

Circulair bouwen

Rasch raakte jaren geleden geïnspireerd door een uitzending van Tegenlicht over een circulair ontworpen bedrijventerrein. De gebouwen op zo’n terrein zijn in staat om de benodigde energie zelf op te wekken en alle gebruikte bouwmaterialen worden opgeslagen in het materialenpaspoort. De bedoeling is dat het gebouw na de beoogde levensduur of indien het van functie verandert, weer volledig gedemonteerd kan worden en de materialen weer als grondstof hergebruikt kunnen worden. Circulair bouwen zal de komende jaren voor veel gemeenten de nieuwe standaard worden. “Maar gemakkelijk in de praktijk te brengen is het niet”, beaamt Rasch. “De aanbestedingstrajecten duren lang en de gemeente laat niet elke dag een nieuw pand bouwen. Door het ontbreken van landelijke wetgeving is het soms ook moeilijk om als gemeente duurzaam ondernemerschap te stimuleren.”

Het opwekken van eigen energie gebeurt inmiddels wel volop. De gemeente Bergen participeert in de lokale zonneweides en windmolens van Coöperatie Bergen Energie. “Verder proberen we te ontzorgen en zaken te versimpelen. Waar mogelijk ondersteunen we met subsidies voor initiatieven en net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer de Dag van de Duurzaamheid en het Ondernemerscafé, waarmee we bewoners en lokale ondernemers inspireren om duurzamer te ondernemen.”

Zwerfafval

Ook is er extra steun voor de initiatieven die zwerfafval tegen gaan. Zo werkt de gemeente samen met zorginstelling Scorlewald voor het onderhouden van het Parnassiapark en de omgeving van Bergen aan Zee en worden tijdens de zomermaanden de drukbezochte stranden dagelijks schoongemaakt. “We zijn een kustgemeente die jaarlijks vele bezoekers aantrekt die van onze mooie omgeving komen genieten. Dus het is van groot belang daar goed voor te zorgen”, aldus Rasch.

Wil je meer weten wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt op het gemeentehuis, neem een kijkje op de website: www.bergen-nh.nl.

Love Not Waste presenteert de GREEN CHALLENGE, duurzame ondernemers uit de regio delen hun verhalen in een estafette om andere ondernemers te inspireren: dagelijks groen ondernemen is niet moeilijk en draagt bij aan een succesvolle business! Ken jij of ben jij een duurzame ondernemer en wil jij het estafettestokje overnemen, mail ons!